Video fragmenten

Om een goede indruk te krijgen van ons koor, kunt u hier diverse liedjes beluisteren. De liedjes worden vergezeld van fotomateriaal van ons koor.

The Snow


The Awakening

The Rhythm of life

Pił non si trovano

O Mistress mine

Born to wear a crown