Doelstelling

Het doel van de vereniging is het beoefenen en het bevorderen van de zangkunst in de meest algemene zin, waarbij het streven de zangkunst op een hoger peil te brengen een belangrijke plaats inneemt.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door tijdens de wekelijkse repetitie veel aandacht te schenken aan verfraaiing van de koorklank, klankzuiverheid en expressiviteit in samenhang met de muzikale interpretatie van de te zingen werken.

Van de leden wordt dan ook verwacht dat zij met veel inzet en doorzettingsvermogen de aanwijzingen van de dirigent volgen en tijdens het repeteren voortdurend proberen de aangeleerde techniek van het zingen te verbeteren.

Scampolo beschouwt het als een sport om te streven naar het hoogst haalbare. Dat verschaft de leden niet alleen veel musiceerplezier en voldoening, het schept ook een geweldige onderlinge band!