Geschiedenis

Als je de betekenis van het Italiaanse woord 'Scampolo' opzoekt in een woordenboek, krijg je een letterlijke en een figuurlijke betekenis: letterlijk staat er 'rest', maar figuurlijk staat er iets minder vleiends, namelijk 'van geen betekenis'. Het moge duidelijk zijn dat Gemengd koor Scampolo zich in de laatste betekenis absoluut niet terugvindt.

In 1978 staken dertien leden van een musicalvereniging de koppen bij elkaar. Behalve muziek uit musicals wilden zij ook graag andere muziek zingen: een nieuw koor was geboren en het kreeg de naam Scampolo. Met medeoprichtster Joke Bertens kunnen we zeggen dat Scampolo is uitgegroeid tot meer dan een 'rest'. Het is een springlevend koor met veertig leden, dat zijn naam heeft gevestigd. Het repertoire varieert van Italiaanse opera tot musical, van Bach tot hedendaagse muziek.

De muzikale leiding, nu in handen van Peter Lighart, berustte aanvankelijk bij Guusje van de Langerijt die ook de pianiste van het koor was. Na haar overlijden in 1981 was Henk van Doorn interim dirigent. Henk Nuninga volgde hem op; Sonja van Sprang werd de pianiste. Van 1984 tot 1987 hanteerde Ton van der Valk het dirigeerstokje. Vanaf 1987 is Peter Ligthart dirigent en kort daarna werd de pianobegeleiding verzorgd door Mariska Swinkels. Zij is inmiddels in 2000 opgevolgd door Wil van Leijsen. In deze periode was ook Joep Meijer een tijdlang pianist en ook nu nog is hij een vaste invaller. Optredens werden verzorgd in Tilburg en omgeving maar Scampolo maakte ook diverse concertreizen naar Cochem, Oostenrijk en Poznan in Polen. Het Driekoningen zingen is jarenlang een vaste activiteit van het koor geweest, tot groot genoegen van veel bewoners van verzorgingstehuizen. Ook met andere koren werden optredens georganiseerd. We noemen The Harmony Singers, La Renaissance, Canzonetta en Operakoor Crescendo.

Het 15-jarig bestaan werd gevierd met een feest in Villa de Vier Jaargetijden en met een concert in de Studiozaal van de Schouwburg op 17 oktober 1993. Vijf jaar later was Theater De Vorst het toneel van het jubileumconcert. Op die dag kreeg Scampolo zijn eigen vaandel. Samen met Salonorkest Crème en de theatergroep de Muze werd een onvergetelijk feest gevierd. Het 25-jarig jubileum werd geopend met een nieuwjaarsconcert in de kerk aan de Broekhovenseweg. The Harmony Singers verleenden hieraan hun medewerking. Op 18 oktober 2003 werd in Theater De Vorst een groot feest gegeven waaraan Barbershop Quartet de Sox en Salonorkest Crème medewerking verleenden.
Het 30-jarig jubileum werd gevierd in Gent en het jubileumconcert werd verzorgd in de Kapel van CC Jan van Besouw in Goirle, met als gasten Echo der Duinen.
In 2013 hopen wij ons 35-jarig bestaan te vieren met een feestdag in mei en een concert in oktober.

Scampolo heeft ook moeilijke jaren gekend. In 1999 moest het koor repeteren zonder pianobegeleiding. Bestuurswisselingen en teruglopend ledental zorgden voor onrust. Het is kenmerkend voor Scampolo dat het snel de weg terug heeft gevonden, immers de in 1998 verworven B-status tijdens het kwalificatieconcert van de Federatie van Tilburgse Zangverenigingen bleef in 2002 behouden.

Enkele jaren lang hebben we een Winterconcert gegeven in het zalencentrum van Boerke Mutsaers. In november 2014 was de kapel van CC Jan van Besouw in Goirle gevuld met mooie muziek, uitgevoerd door Scampolo, samen met Operakoor Crescendo. Naast deze Winterconcerten zijn we ook steeds in het voorjaar actief met concerten en deelname aan korenfestivals, e.d. In de afgelopen jaren hebben we verschillende keren een H. Mis muzikaal begeleid, waaronder een Huwelijksmis. Ook in het St. Elisabeth Ziekenhuis en in Zorgcentrum Zonnehof verzorgden wij het muzikale gedeelte van Eucharistievieringen.

Scampolo heeft vriendschap hoog in het vaandel staan. Vandaar de gewaardeerde nevenactiviteiten zoals het Scampolofeest, de kerstviering en de feestelijke afsluiting van het seizoen aan het begin van de zomervakantie. De sfeer in het koor is vriendschappelijk en dat draagt weer bij aan de muzikale prestaties. Er is daarom alle reden om vol vertrouwen door te gaan op de weg van muzikale uitdagingen.