Scampolo nu

Het koor telt momenteel rond de 40 leden. Naast het serieuze repeteren en het aldus werken aan uitbreiding en muzikale verfijning van het repertoire, waarderen de leden in hoge mate vriendschap en saamhorigheid. Dat blijkt temeer uit tal van nevenactiviteiten, welke door het bestuur en/of leden worden georganiseerd en niet in het minst uit het gezellige en ongedwongen samenzijn na afloop van elke repetitie.

Repetitieavond: Donderdagavond van 20:00 - 22:15 uur repeteren wij in Wijkcentrum ít Sant, Beneluxlaan 74 in Tilburg.