Agenda

Concerten
2018
18 maart : Voorjaarsconcert met TMK La Renaissance
10 juni : Tilburg in Koor
1 juli : H.Mis in Heuvelse kerk
28 oktober : Jubileumconcert
 
2019
22 februari : Optreden in Het Laar
17 maart : Voorjaarsconcert met The Harmony Singers
23 juni : Zomerakkoord Udenhout
7 juli : H. Mis in Heuvelse kerk
3 november : Najaarsconcert met Crescendo


Activiteiten
2018
4 januari : Nieuwjaars borrel
22 februari : Algemene ledenvergadering
10 mei : Geen repetitie i.v.m. Hemelvaartsdag
16 juni : Jubileumreisje
5 juli : Laatste repetitie vr de zomervakantie
23 augustus : Eerste repetitie na de zomervakantie
 
2019
3 januari : Geen repetitie i.v.m. vakantiesluiting wijkgebouw
10 januari : Eerste repetitie 2019 met nieuwjaarsborrel
21 maart : Algemene ledenvergadering
30 mei : Geen repetitie i.v.m. Hemelvaartsdag
4 juli : Laatste repetitie vr de zomervakantie
22 augustus : Eerste repetitie n de zomervakantie
12 oktober : Scampolofeest