Vriendenclub

Regelmatig hebben mensen te kennen gegeven behoefte te hebben aan een vastere band met Scampolo. Wij herkennen deze behoefte. Ook ontmoeten we mensen die het koor financieel zouden willen steunen. Hier zijn wij uiteraard zeer blij mee. Om beide doelstellingen te combineren is de "Vriendenclub Scampolo" opgericht.

Als vriend krijgt u:
  • een uitnodiging voor alle concerten van Scampolo
  • een gratis toegangsbewijs voor één van onze concerten
  • onze dankbaarheid, want ons koor kan niet leven van zingen alleen
De financiële bijdrage is vrij, maar met een minimum van €20,00 per jaar.

Om blijk te geven van uw belangstelling stuurt u ons uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres. Dit kan via:
  • dit aanmeldformulier
  • een mail naar
  • een briefje naar Heubergerstraat 69, 5011 GB Tilburg
  • telefonisch naar 013-4562332
Wij zien uw reacties graag tegemoet!